باغ در شهریار,باغ ویلا در شهریار,باغچه در شهریار,املاک شاد شهریار

http://www.shadmelk.com/

پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران

کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما بیمه البرز,محاسبه هزینه بیمه مسئولیت مدنی,بیمه مسئولیت مدنی چه حوادثی را پوشش میدهد,پرسشنامه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران,نرخ بیمه مسئولیت کارفرما,بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان,دیه حوادث ناشی از کار,شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان,نمونه قرارداد بیمه مسئولیت مدنی,کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان,مسئولیت کارفرما در مقابل اعمال کارگران,هزینه بیمه مسئولیت مدنی,بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای,جبران خسارت کارگر به…

how to create a dropdown menu tutorial
چرا کارفرمایان باید بیمه مسئولیت کارکنان داشته باشند؟
درباره ملک :

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 

کارشناس صدور و مشاوره 09124646974 حسین نعمت پور

Bimehsara Com Employer

 

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :

عبارت است از مسئولیت مدنی بيمه‌گذار در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه به کارکنان وارد شود . در واقع کارفرمایان با خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان در یک حاشیه امنیت کامل در برابر حوادث احتمالی برای کارکنان قرار میگیرند بدین معنی که چنانچه حادثه ای در محل کار رخ دهد و کارفرما مسئول شناخته شود این بیمه نامه با حمایت از کارفرما پس از دریافت رضایت از کارگر یا خانواده ایشان خسارت وارده را پرداخت خواهد کرد .   

موضوع بیمه:

موضوع بيمه عبارت است از مسئولیت مدنی بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی (که مشخصات آنها در بیمه‌نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است) در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه (مکان فعالیت) به کارکنان وارد شود.
فعالیت تحت پوشش بیمه : 

فعالیتی است که بر اساس اظهار کتبی بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه، در کارگاه(مکان فعالیت) انجام میشود.

حادثه موضوع بیمه: 

هر نوع رخدادی که حین یا به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه اتفاق افتاده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به کارکنان و یا فوت آنها شود.

کارکنان : 

افرادی که طبق قانون کار یا سایر قوانین و مقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه گذار فعالیت می نمایند. در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، کارکنان آنها نیز مشمول این تعریف میگردند.

کارگاه : 

محدوده ای که کارکنان حسب درخواست بیمه گذار و به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در آن جا انجام وظیفه می نمایند و نشانی آن در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است. محل استراحت، غذاخوری و نظافت کارکنان و امثال آن که برای استفاده کارکنان ایجاد شده است نیز جزو محل فعالیت محسوب می شود.

صدمه بدنی :

هر نوع صدمه به بدن که بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول دیه و یا ارش بوده و در اثر وقوع حادثه تحت پوشش این بیمه ایجاد شده باشد.

خسارت :

دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی آنها حداکثر تا میزانی که در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است، مشروط بر آنکه طبق رای مراجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد.

 

کلوزها یا پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 

 

دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی از تعهدات اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما است اما مجموعه ای از پوشش های تکمیلی یا پیوست وجود دارد که با پرداخت حق بیمه بیشتر میتوان از مزایای آنها بهره مند شد ، این کلوزها یا پوشش های اضافی پیوست عبارتند از :

تصاویر بیشتر / قیمت
کانال اجاره روزانه باغ ویلا پیج اینستاگرام اجاره روزانه باغ